HULAGU KHAN


HULAGU KHAN
KHABAR HITAM DARI TIMUR

"sungai Furat berwangi darah merah kemerahan hitam dengan darah Muslim dan dakwat kitab yang dicarik-carik"

Hulagu Khan adalah cucu kepada Genghis Khan. Adik beradik dengan Arik Boke, Mongke Khan dan Kublai Khan. Pada tahun 1255 Hulagu Khan dihantar oleh Mongke Khan (1251 - 1258) bagi menakluk wilayah yang pernah dikuasai oleh orang Monggol di Timur Tengah. Selepas berjaya menahan wilayah Lurs, di Iran dan Hashasim. Hulagu khan menumpukan menakluk Kota Baghdad. Setelah berjaya menumbangkan Khalifah Al Musta'sim Billah dan menakluk Kota Baghdad, Hulagu Khan menakluk Damsyik (Syria). Kemudian cuba menakluk Mesir.

* 256 halaman

Newer Posts Older Posts Home

Blogger Template by Blogcrowds