NARATIF OGONSHOTO

Novel ini memenangi tiga hadiah utama :
. Hadiah Sastera Perdana (2001)
. Sea Write Award (2002)
. Hadiah Sastera Mastera (2002)

NARATIF OGONSHOTO muncul sebagai sebuah teks sastera rakyat moden yang dapat berdiri sebagai teks pascamoden multiwacana - pascakolonial, tekstualisme baru, dan realisme magis.. kedudukannya dapat dibariskan dalam jejeran sastera antarabangsa - Mohammad Saleeh Rahamad.

NARATIF OGONSHOTO ialah teks sastera Melayu yang luar biasa - Kamaruddin M. Said.
Selain berunsur metafiksyen yang merupakan sistem teks yang berlapis-lapis untuk memahami kandungan karya dan diegisis teks, Novel Naratif Ogonshonto saya anggap sebagai pewacana ilmu politik hegemoni... Peranan Anwar bukan lagi sebagai tukang cerita konvensional, sebaliknya berfungsi sebagai pewacana - Awang Azman Awang Pawi.
Anwar Ridhwan dan Gao Xingjian (pemenang Hadiah Nobel, 2000) mempunyai persamaan wawasan..dengan karya yang lebih nyata dan lebih menyedarkan - Goh Teck.

[Foto kulit depan : 'Lelaki Misteri' - Tolahan]

Newer Posts Older Posts Home

Blogger Template by Blogcrowds