SYAHDU


SYAHDU
.
Syahdu menghimpunkan sepuluh buah cerpen yang memenangi Hadiah Sastera Berunsur Islam IV, anjuran bersama Yayasan Pelajaran Islam dan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992. Sebanyak 145 buah cerpen hasil karya 108 penulis telah menyertai peraduan ini dan hampir keseluruhnya bertemakan pengajaran Islam yang mencakupi masalah moral, ketuhanan, pengorbanan, kesabaran, pemikiran, ibadah, perjuangan Islam, kesetiaan suami isteri, soal muamalat, soal munakahat, keimanan, kerohanian dan masalah psikologi dalam kehidupan.
.
Kesemua cerpen dalam antologi ini merupakan cerpen yang terbaik dipilih oleh panel penilai dan telah menunjukkan kemantapan dari segi teknik penyampaian, stail, sudut pandangan dan latar. Cerpen-cerpen ini telah memberikan sumbangan besar kepada cita-cita Islamiah, sesuai dengan kabangkitan Islam di seluruh dunia.

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds