BAITULLAH KE NABILAH


BAITULLAH KE NABILAH
.
Sebanyak 116 buah cerpen telah menyerta Hadiah Sastera Berunsur Islam V tahun 1993, dan 10 cerpen terbaik terpilih untuk dimuatkan dalam antologi Baitulah ke Nabilah. Tema yang dikemukakan pada kali ini lebih menampakkan kedewasaan, tidak lagi menonjolkan nilai Islam secara khutbah, tetapi disalut dengan nilai seni yang tinggi secara implisit. Kelemahan kecil dari segi kefahaman terhadap perwatakan dan teknik penceritaan tidak pula menjejaskan nilai estetikanya terutama dari sudut gaya bahasa yang mengesankan. Plotnya sesuai dengan suasana cerita yang terbatas dan banyak menggunakan teknik dialog, monolog, pemikiran dalaman, ingatan, imbas kembali, imbas muka, dan arus kesedaran. Cerpen-cerpen yang disajikan membawa pelbagai macam persoalan yang menyentuh alam pendidikan, kepercayaan animisme, berjihad secara fizikal dan jiwa, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, dan kesetiaan kasih sayang. Semuanya memberi gambaran bahawa dunia pemikiran dan kebaikan itu tidak terbatas luasnya.
.
Hadiah sastera berunsurkan Islam anjuran bersama Yayasan Pelajaran Islam dan Dewan Bahasa dan Pustaka telah dilancarkan dengan rasminya oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1987. Tujuan utama dianjurkan peraduan ini ialah untuk memberi penghargaan kepada karya-karya sastera yang berjaya menampilkan keperibadian realiti manusia yang menggalakkan kesedaran tentang fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T.

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds