BINTANG DI LANGIT LAIN


BINTANG DI LANGIT LAIN
.
Buku ini menghimpunkan 30 buah cerpen yang melihat dunia pengurusan dan permasalahannya yang sekaligus mengangkat para guru kepada tahap kedudukan yang tinggi kerana jasa-jasa mereka yang bertali arus, membangun dan membentuk masyarakat kepada kehidupan yang harmoni dan bermoral. Penulis-penulis yang menyumbangkan hasil tulisannya dalam kumpulan ini terdiri daripada mereka yang mantap pengkaryaannya, berjaya memperhatikan daya kreativiti yang tinggi dan persepsi yang tajam dalam karya masing-masing.
.
*400 halaman

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds