MUTIARA PERKAHWINAN


MUTIARA PERKAHWINAN
MENURUT AJARAM ISLAM

Sebuah buku yang mesti dibaca, difahami, dimiliki dan disimpan oleh setiap individu muslim tidak kira peringkat umur sebagai panduan sehari-hari. Ianya sangat besar manfaatnya kepada umat Islam samada individu dan masyarakat Islam supaya mencapai kebahagiaan di dalam kehidupannya terutama kehidupan keluarga. Apabila kebahagiaan tercapai di dalam keluarga maka setiap orang di dalam keluarga itu akan memperolehi ketenangan dan kesihatan mental. Hasil yang tertinggi yang dicapai ialah masyarakat kita mempunyai orang yang nyaman fikiran dan hati sanubari oleh itu masyarakat akan menjadi aman, damai dan sejahtera.

Kami akui buku ini amat baik dan paling lengkap sejauh ini yang membentang dan mengupas berbagai perkara mengenai kekeluargaan dalam Islam. Tidak ada sebuah buku seumpama ini sebelumnya dalam bahasa Malaysia yang pernah ditemui.

Buku-buku dalam siri ini :-
.
Mutiara Akhlak
Fatwa-fatwa Semasa
Ciri-ciri Khusus Masyarakat Islam
Amalan-amalan Semasa Mengandung & Menyambut Cahaya Mata
Sembahyang Dan Anda

*403 halaman

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds