PENDETA ZA'BA DALAM KENANGANPENDETA ZA'BA DALAM KENANGAN

Ketokohan Za'ba bukan sahaja menyerlah dalam bidang bahasa dan sastera malah dalam bidang politik dan agama. Beliau yang bersifat radikal bukan sahaja berani mengutarakan idea-idea baharu dalam masyarakat Melayu malah dengan berani menulis tentang kelemahan orang-orang Melayu dan cara memperbaiki kelemahan tersebut.

Antara karyanya yang termasyur ialah ''Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III, Ilmu Mengarang Melayu, Asuhan Budi Menerusi Islam dan sebaginya. Beliau juga telah menterjemah karya Mark Twain, The Prince and The Pauper (Anak Raja dengan Anak Papa) dan karya Shakepeare, Cerita-cerita Suka Shakespeare. Selain itu, beliau turut menghasilkan beratus-ratus makalah dalam majalah dan akhbar tempatan.

Dalam buku ini, kedua-dua penulis, Abdullah Hussain dan Khalid M. Hussain telah menyenaraikan karya Pendeta Za'ba dalam pelbagai media dengan terperinci di samping mengisahkan riwayat hidup dan ketokohannya dalam masyrakat Melayu.

*352 halaman

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds