WAJAH


WAJAH; BIOGRAFI PENULIS EDISI KETIGA ini berdasarkan buku Wajah, (cetakan pertama, edisi kedua 1988) yang telah mengalami beberapa pembetulan, pertambahan, penyelarasan, iaitu merangkumi penulis-penulis pilihan yang muncul sehingga tahun 1970-an. Seramai 139 orang penulis disenaraikan dalam buku ini, merata-rata telah memperlihatkan
kesan serta pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesusastera Melayu moden sama ada dalam bidang cerpen, puisi, drama, esei kritikan mahupun terjemahan. Sumbangan tokoh-tokoh penulis ini, di samping secara jelas memperkaya khazanah kesusasteraan turut juga meningkatkan mutu seninya. Ini terlaksana antara lainnya melalui kegiatan, pengalaman, pendidikan, daya kreativiti dan sensitiviti yang meeka miliki.

*796 halaman

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds