SIAPA WALI?


Menara Kudus di makan Sunan Kudus.

Gapura di Makam Sunan Giri di Gersik, Jawa Timur.
.
Masjid Agung Demak dibina sejak zaman kerajaan Islam Demak oleh Sunan Kalijaga.

Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Jati, Cirebon.

Makam Maulana Malik Ibrahim di Gersik, Jawa Timur.
.
SIAPA WALI?

Cerita tentang karamah, orang yang dikasihi Allah sudah diketahui sejak zaman berzaman. Sebahagiannya dicatat di dalam Quran dan Hadis Rasul. Sebahagiannya hilang begitu sahaja. Buku ini disusun untuk kita mengetahui siapa para Wali dan Aulia yang mempunyai beberapa kelebihan tertentu berbanding dengan manusia biasa. Golongan Wali dan Aulia juga telah memainkan peranan penting dalam perkembangan dan tamadun Islam.

. ALI BIN ABI TALIB boleh berdialog dengan penghuni kubur.
. ABDUL QADIR JAILANI, ABU SAID AL-KHARAZZ, boleh bercakap dengan mayat.

SYEIKH ABDUL QADIR JAILANI pernah berkata :-
"Kami dikurniakan dengan kemudahan melihat roh Rasulullah s.a.w dengan mata kepala dalam keadaan jaga"

* 165 halaman

0 saya bertanya..:

Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds